Stichting De Waalboog

Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen. Zij is er voor senioren en jongere ouderen met verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen met dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase van hun leven.

Vanuit zes locaties biedt De Waalboog in Nijmegen en in Asten, zowel intramuraal als extramuraal, hoogwaardige en belevingsgerichte zorg aan. Dat doen wij vanuit een breed pakket van diensten zoals:

  • begeleiding
  • verzorging
  • verpleging
  • behandeling
  • huisvesting

De Waalboog werkt samen met andere zorgaanbieders uit de regio. Zo wordt continuïteit van zorg gerealiseerd in de thuiszorg, in een woonzorgcentrum, verpleeghuis of ziekenhuis. De Waalboog wil belevingsgericht werken en schoolt haar medewerkers hierin.

 
 

Contact zorginstelling

 
302