Stichting Amstelring Groep

Stichting Amstelring Groep is de organisatie voor wonen en zorg. Amstelring staat voor thuiszorg, zoals huishoudelijke hulp en verpleging aan huis maar ook voor dagbesteding, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en dienstverlening in de regio Amstelland en Meerlanden. Wij bieden de zorg in o.a. Amstelveen, Diemen, Zwanenburg, Badhoevedorp, Hoofddorp, Haarlem, Nieuw-Vennep, Aalsmeer en Uithoorn.

Onze missie: Zorg voor een zelfstandig leven
Wij streven in Amstelring naar voortdurende verbetering van de zorg voor de bewoners van onze regio. We willen onze cliënten zo goed mogelijk in staat stellen een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden en ze daarbij zoveel mogelijk zelf laten kiezen hoe ze hun leven willen inrichten.

Onze zorgvisie: Vragen staat vrij
We geven pas goede zorg als we ons echt verdiepen in de vraag van de cliënt. Hiervoor zijn vier kernwaarden van belang: gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, autonomie en professionaliteit.

De Zorgvisie en de kernwaarden worden bij elk contact met de cliënt bewaakt. Zeker als cliënten afhankelijk zijn van onze zorg, vereist dit een goede vraag- en luisterhouding. Vragen staat vrij!, is hierbij onze leidraad. Cliënten stellen vragen aan ons, en wij stellen ook vragen om goed te kunnen begrijpen wat de cliënt wenst en waarom.

Gelijkwaardigheid
Cliënt en zorgverlener hebben een gelijkwaardige relatie waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft vanuit zijn eigen deskundigheid.

Gezamenlijkheid
De cliënt, naasten en zorgverlener hebben overeenstemming over doelen, problemen en acties.

Autonomie
We hebben respect voor de keuzes die de cliënt maakt en voor de autonomie van de professional.

Professionaliteit
Op basis van vakbekwaamheid hebben we het vermogen contact te maken met cliënten in verschillende zorgsituaties.

 
 

Contact zorginstelling

 
302