CarintReggeland

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Wij stellen mensen in staat de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Belangrijk is dat zij daarbij zelf de regie voeren.

Ons aanbod is breed: van voeding- en dieetadvies en maatschappelijk werk tot welzijnsactiviteiten voor ouderen en personenalarmering. Maar natuurlijk ook thuiszorg, dagverzorging, kortdurende opname en bemiddeling voor huishoudelijke hulp. Verder leveren wij verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg.

Bedrijfscode
Carintreggeland is een innovatieve organisatie en een maatschappelijk ondernemer. Onze organisatie moet helder en inzichtelijk zijn voor iedereen. Een bedrijfscode helpt daarbij. In onze bedrijfscode staan onze missie, visie, waarden en normen. Voor onze medewerkers (zowel personeelsleden als vrijwilligers) zijn de bedrijfs- en gedragsregels op papier gezet. 

 
 

Contact zorginstelling

 
302