Allevo

Wij zijn partner in zorg, welzijn en wonen.
Samen met de cliënt vinden wij het beste antwoord op zijn/haar zorgvragen. 
Wij leveren, al dan niet in samenwerking met andere partijen, zorg en diensten. 
Daarin willen wij de beste zijn. 

Wij gaan respectvol met anderen om
‘De vraag van de cliënt staat centraal’ en ‘samen met de cliënt op zoek naar het beste antwoord op de vraag’ staan centraal in de visie van Allévo. Dat is niet ongebruikelijk binnen de zorg in Nederland. Allévo blijft zich echter afvragen of de omslag van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie voldoende gemaakt is. En wij blijven bewust sturen op een cultuur waarin onze medewerkers de visie van Allévo weten te vertalen in hun dagelijks denken en doen waarbij een respectvolle omgang met de andere de basis vormt.

Wij dragen verantwoordelijkheid
Allévo staat midden in de maatschappij en zet haar koers uit als antwoord op de maatschappelijke en politieke besluitvorming in de zorg. Wij nemen daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Leidraad daarin is onze visie en missie en het vertrouwen op onze eigen ontwikkelingskracht.

Wij nemen initiatief
Maatschappelijk ondernemen kan niet zonder de inbreng en betrokkenheid van onze medewerkers. Zij zetten hun drive en passie om in daadkracht en daar zijn we trots op.

Wij zijn bereid tot verandering en vernieuwing
De cliënt wordt mondiger en maatwerk is geboden. Daarom proberen wij tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de zorgmarkt. Door samenwerking met andere (zorg)instelling maar ook door binnen de eigen organisatie te kijken naar nieuwe mogelijkheden en oude routines en regels tegen het licht te houden. Kritisch kijken naar ons werk en luisteren naar cliënten houdt ons flexibel.

Wij spreken elkaar aan
Omdat het in de zorgsector om mensen draait is ons grootste goed contact. Natuurlijk kunnen we altijd beter en zijn we gericht op kwaliteitsverbetering. Belevingsgerichte zorg, communicatie, professionele standaard en verantwoorde zorg zijn de peilers van ons kwaliteitsdenken. Vragen, wensen, klachten, complimenten, kritiek of feedback zijn welkom van zowel interne als externe relaties.

Wij zijn loyaal
De organisatie wordt gedragen door de medewerkers. Zij maken zich sterk voor de belangen van de cliënt, zijn betrokken op hun werk en loyaal aan de organisatie. Het is de kunst om de vraag en behoefte van de cliënt, de wensen en ontwikkeling van de medewerkers en die van de organisatie bij elkaar te brengen.

Wij zijn onderdeel van een maatschappelijk netwerk
Allévo wil een bedrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid van wijken en kleine kernen. In samenwerking met lokale overheden, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven, de sociale werkvoorziening, collega-zorgaanbieders en sectoroverschrijdende zorginstellingen levert Allévo en bijdrage tot de ontwikkeling van een breed pakket aan diensten en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en samen leven. 

 • Borrendamme Allévo

  Borrendamme Allévo, Zierikzee

  Scheldestraat 2, 4301 VC Zierikzee

  Zorgcentrum Borrendamme ligt in de ‘groene...

  Meer informatie
 • Cornelia Allevo

  Cornelia Allévo, Zierikzee

  Emil Sandstromweg 2, 4301 NW Zierikzee

  en revalideren . Afdelingen Cornelia...

  Meer informatie
 • Allevo Duinoord

  Duinoord Allévo, Burgh

  Kloosterweg 18, 4328 GB Burgh

  Duinoord is een algemeen zorgcentrum, prachtig...

  Meer informatie
 • Allevo t opper

  In 't Opper Allévo, Bruinisse

  Dokter de Kockstraat 13, 4311 EK Bruinisse

  In ‘t Opper is een Protestants-Christelijk...

  Meer informatie
 
 

Contact zorginstelling

 
302