Verpleeghuis Houtwijk, 's-Gravenhage

Arch. Duikerstraat 19, 2552 ZV 's-Gravenhage

Haagse Wijk- en WoonZorg

Verpleeghuis Houtwijk staat op de rand van de stadsdelen Loosduinen en Escamp. Het is een uitnodigend, vriendelijk en open huis. In Houtwijk verlenen wij verzorging, verpleging, activerende begeleiding en behandeling aan cliënten die hier voor langere tijd wonen of die voor korte tijd komen om te revalideren na opname in het ziekenhuis. Ook beschikt verpleeghuis Houtwijk over een modern geoutilleerde tandheelkundige behandelkamer. Wijkbewoners kunnen bij ons in huis poliklinische fysiotherapeutische behandeling krijgen. Bovendien bieden wij diensten bij cliënten thuis, zoals ergotherapie thuis. Ouderen die in Houtwijk of Loosduinen wonen, kunnen gebruik maken van onze servicediensten.

Verblijf voor langere tijd
Cliënten van Houtwijk wonen op een somatische afdeling als zij door een lichamelijke aandoening niet meer thuis kunnen wonen. Zij die geestelijk achteruit zijn gegaan door dementie of andere psychogeriatrische problemen, wonen op een van de afdelingen die speciaal voor hen ingericht zijn.

Een mudltidisciplinair team van onder andere verpleeghuisarts, verpleegkundigen, fysiotherapeut en diëtist, biedt verpleging, behandeling en begeleiding. Ook de activiteitenbegeleiding en geestelijke verzorging leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze cliënten.

De cliënt, of - als hij dit zelf niet meer kan - zijn familie, wordt actief betrokken bij de besluitvorming en afspraken over de verpleging, behandeling en begeleiding.

Kort verblijf in Houtwijk
Cliënten kunnen bij ons kortdurend verblijven, als zij tijdelijk verpleeghuiszorg nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze na een ziekenhuisopname moeten revalideren en daarna weer thuis te kunnen wonen. Wij behandelen in het bijzonder cliënten bij aandoeningen aan gewrichten zoals heupen, knieën en schouders, of nadat zij hieraan geopereerd zijn.

Misschien willen mensen die gewoonlijk hun partner of familielid verzorgen op vakantie. Maar willen ze ervan verzekerd zijn dat hun partner of hun familielid verzorgd is. Ook dan is kort verblijf in Houtwijk mogelijk.

Voor cliënten die thuis wonen

Dagbehandeling
Als het geheugen sterk achteruit gaat, kunnen er thuis problemen ontstaan. Dan is psychogeriatrische dagbehandeling misschien een oplossing. Bij ons kunnen cliënten een dag of meer dagen per week op een plezierige manier met anderen doorbrengen volgens een gevarieerd dagprogramma met gerichte behandeling en begeleiding. Deelname aan de dagbehandeling ontlast de partner of andere mantelzorgers tijdelijk en geeft hun ruimte voor eigen activiteiten.

Ergotherapie en fysiotherapie
Om lichamelijke beperkingen te verminderen of ermee te leren omgaan, kunnen zelfstandig wonende buurtbewoners een beroep doen op onze fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Servicediensten
Oudere wijkbewoners kunnen tegen betaling gebruik maken van allerlei servicediensten in Houtwijk. Zo kunnen zij bij ons komen eten in ons sfeervolle restaurant, op afspraak naar de kapper en pedicure gaan. Ook kunnen zij deelnemen aan activiteiten die wij organiseren voor onze cliënten.

Samen zoeken naar een oplossing
Bij ons vormen de kwaliteit van het leven en de zorg die onze cliënten nodig hebben het uitgangspunt in ons werk. Daarom komen we altijd graag aan hun wensen en behoeften tegemoet. Wij doen ons uiterste best om hun privacy te beschermen en respectvol met elkaar om te gaan. Wij bieden zorg en ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke wensen van onze cliënten. In Houtwijk is iedereen welkom!
 

Foto's

Houtwijk

Er zijn nog geen beoordelingen op deze woning gegeven.

Schrijf als eerste een beoordeling!

 
Contact aanbieder
237