Verpleeghuis De Schildershoek, 's-Gravenhage

Jacob Catsstraat 325, 2515 GK 's-Gravenhage

Haagse Wijk- en WoonZorg

Verpleeghuis De Schildershoek staat midden in de Haagse Schilderswijk. Het huis is gastvrij en even kleurrijk en multicultureel als de omgeving. In en vanuit De Schildershoek verlenen wij verzorging, verpleging, activerende begeleiding en behandeling aan cliënten die hier voor langere tijd wonen. Maar ook aan cliënten die voor korte tijd een behandeling moeten volgen en revalideren na opname in het ziekenhuis.

Van harte welkom zijn ook mensen die thuis wonen en gebruik maken van onze nachtverpleging, dagbehandeling of fysiotherapie. Bovendien bieden wij diensten bij de cliënten thuis, zoals extramurale zorg in de aanleunwoningen en ergotherapie thuis.

De Schildershoek besteedt veel aandacht aan diverse culturen en religies. Dit is te merken op het gebied van religieuze vieringen en de maaltijdbereiding. De Schildershoek kookt multicultureel.

Verblijf in De Schildershoek

Verblijf voor langere tijd
Cliënten van De Schildershoek verblijven op een somatische afdeling als zij door een lichamelijke aandoening niet meer thuis kunnen wonen. Zij die geestelijk achteruit zijn gegaan door dementie of andere psychische problemen, wonen op een van onze psychogeriatrische afdelingen.

Kort verblijf in De Schildershoek
Het is mogelijk om een aantal weken bij ons te verblijven, ook als tijdelijk meer hulp nodig is. Om te revalideren na een ziekenhuisopname bijvoorbeeld en daarna weer thuis te kunnen wonen. Misschien willen mensen die gewoonlijk hun partner of familielid verzorgen op vakantie. Maar willen ze ervan verzekerd zijn dat hun partner of hun familielid verzorgd is. Ook dan is kort verblijf in De Schildershoek mogelijk. Als ’s nachts professionele verpleeghuiszorg nodig is, kunnen wij nachtopvang bieden.


Thuis wonen

Dagbehandeling
Als het geheugen sterk achteruit gaat kunnen er thuis problemen ontstaan. Of gaat het om een lichamelijke aandoening waarvan de behandeling meer vraagt dan thuis mogelijk is? Dan is psychogeriatrische of somatische dagbehandeling misschien een oplossing. Bij ons kan de dag op een plezierige manier met leeftijdgenoten doorgebracht worden volgens een gestructureerd dagprogramma met gerichte behandeling en begeleiding. Ook ontlast de dagbehandeling de partner of andere mantelzorgers.

Extramurale zorg in de aanleunwoningen
Thuis wonen, met hulp en zorg? Een bewoner van het aanleunwoningcomplex Jacob Catsstraat kan hulp en zorg, verzorging en verpleging vanuit De Schildershoek krijgen.

Alarmering
De ouderenconsulent van De Schildershoek kan informatie en advies geven over alarmering.

Ergotherapie en fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen helpen om te leren gaan met lichamelijke beperkingen.

Samen zoeken naar een oplossing
Bij ons vormen de kwaliteit van het leven en de zorg die onze klanten nodig hebben het uitgangspunt in ons werk. Daarom komen we altijd graag aan hun wensen en behoeften tegemoet. Wij doen ons uiterste best om privacy te beschermen en respectvol met elkaar om te gaan. Belangrijk voor ons is óók dat onze klanten zich gewaardeerd voelt. Samen met de familie proberen wij de behandeling, zorg en ondersteuning te geven, die aansluit bij de persoonlijke wensen van onze klanten. In De Schildershoek is iedereen welkom!

Foto's

Schildershoek

Er zijn nog geen beoordelingen op deze woning gegeven.

Schrijf als eerste een beoordeling!

 
Contact aanbieder
237