Kleinschalig wonen met zorg locaties in en om Arnhem

Steeds meer zorgaanbieders en woningcorporaties bieden kleinschalige woonvormen. In 2010 woonde al een kwart van de ouderen met dementie in kleinschalig woonvormen.

Kleinschalig wonen met zorg bestaat al een aantal jaren en neemt steeds toe. In de regio Arnhem zijn er verschillende kleinschalig wonen met zorg locaties.

 
 
 

Contact zorginstelling

 
296