Van Rijn verlengt termijn regelarme instellingen

09-05-2013

Zorginstellingen die meedoen aan het experiment regelarme instellingen, mogen hier een jaar langer mee doorgaan. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Kamer.

De belangrijkste reden voor de verlenging van het experiment is dat is komen vast te staan dat de voorbereiding van de experimenten meer tijd heeft gevraagd dan van te voren werd ingeschat. De staatssecretaris schrijft: ‘De facto zijn de meeste instellingen daadwerkelijk van start zijn gegaan op 1 januari 2013. Mijn intentie is altijd geweest gedurende twee jaren te experimenteren met het buiten werking stellen van regels. Die intentie realiseer ik door nu reeds aan te geven dat de uit te voeren experimenten kunnen doorlopen tot en met 31 december 2014. Op mijn vraag wie daarvoor in aanmerking wil komen is door nagenoeg alle zorgaanbieders positief gereageerd.’

Experiment
Instellingen die meedoen aan het experiment Regelarme instellingen mogen zelf de indicatie stellen voor cliënten jonger dan 80 jaar en extramurale cliënten. Doel van het Experiment Regelarme Instellingen is ervoor te zorgen dat de cliënt tevreden is en de verpleegkundigen en verzorgenden zo min mogelijk gehinderd worden door financieringschotten en overbodige bureaucratie.

Bron: Overgenomen van ZorgVisie

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259