Van Rijn: ‘Indicatie door gesprek met cliënt’

12-04-2013

Staatssecretaris Martin van Rijn ziet geen heil in indicaties binnen de zorgzwaartepakketten. Tijdens zijn rede op het Zorgvisie-congres: “Zorgmanager van het Jaar 2013” laat hij weten dat hij toe wil naar een systeem waarbij het gesprek met de cliënt over zijn persoonlijke situatie bepalend is voor de zorg.

‘Wat mensen nog kunnen, wordt niet duidelijk in een zzp-indicatie,’ zegt staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het Zorgvisie-congres: “Zorgmanager van het jaar 2013” op donderdqag 11 april. ‘We moeten rekening houden met de verschillen tussen mensen. Op dit moment hebben we een systeem waarbij het lijkt alsof we cliënten gelijk behandelen met gelijke rechten. We moeten de beweging maken van de “objectieve indicatie” naar het gesprek met mensen over hun persoonlijke situatie en hun netwerk, om daarop de precieze zorgbehoefte af te stemmen.’

Zorgmanager
Van Rijn sprak op het Zorgvisie-congres over de zorgmanager van de toekomst. De staatssecretaris constateert dat van de manager in de zorg wordt gevraagd dat hij ‘een schaap met vijf poten’ is. De economische omstandigheden, demografische veranderingen en de stelselwijziging zullen, aldus Van Rijn, een fundamentele verandering van het vak manager met zich meebrengen.

Scherpe keuzes
Van Rijn refereerde aan een nieuwe zorgwereld waarin een omslag wordt gemaakt van een ‘verzekerde naar een betrokken samenleving.’ Van Rijn: ‘De economie hapert en dat kan, met de demografische veranderingen, wel eens van langdurige aard zijn. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, we krijgen te maken met meer en meervoudige chronische ziekten. Managers in de zorg zullen moeten samenwerken in de ketenzorg voor cliënten. Zij moeten scherpe keuzes maken in hun zorgaanbod, door zich af te vragen: “waar ben ik goed in en waarin niet?”.

Eigen belang
Die nieuwe zorgwereld vraagt, aldus Van Rijn, ‘om managers die over de schutting van hun eigen organisatie heen kunnen kijken en durven te besturen ondanks de eigen organisatie.’ De uitdaging voor bestuurders in de langdurige zorg zit volgens de staatssecretaris in het vermogen om boven het eigen belang van de organisatie uit te stijgen: ‘Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van cliënten. Daarin zit ook een verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieder, die aan de eigen kracht van de cliënt ruimte moet geven. Dat kan in contrast staan met de verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de continuïteit van de eigen organisatie.’

Bron: Overgenomen van www.zorgvisie.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259