TU-onderzoek Alzheimer komt medische wetenschap tegemoet

29-06-2013

Meer dan vroeger houden universiteiten zich bezig met de praktische vragen van deze tijd. Vragen zoals: ‘Hoe kunnen mensen zo gezond mogelijk oud worden?’ Het is tegen deze achtergrond dat ook aan de TU Delft studies worden uitgevoerd ten behoeve van de medische vooruitgang. Een actueel voorbeeld is een studie waarvan de uitkomsten moeten leiden tot meer kwaliteit van leven voor Alzheimer patiënten.
De Delftse onderzoeker Hester Andriesen ontwikkelt speciale games waar Alzheimerpatiënten mee geholpen kunnen worden.

“Dat was inderdaad mijn belangrijkste motivatie om dit onderwerp te kiezen voor mijn promotieonderzoek”, verklaart Hester Anderiesen. “Iets doen voor het welzijn van mensen met Alzheimer, die met zo veel verlies aan levenskwaliteit kampen, dat sprak me aan. Waar ik in mijn onderzoek naar toe wil, is de ontwikkeling van spelelementen die voor Alzheimerpatiënten aantrekkelijk zijn omdat ze een beroep doen op die delen van de hersenen die nog niet of nauwelijks door de ziekte zijn aangetast. Deze spelelementen leveren ervaringen op en zetten aan tot fysieke bewegingen die bevorderlijk zijn voor hun welzijn.”

“Bij het ontwikkelen van de spelelementen oriënteer ik mij op de huidige kennis over Alzheimer binnen de neuropsychologie. Een van de eerste verschijnselen van de ziekte is verlies aan initiatief. Dat gebeurt bij aantasting van de hippocampus. Dit tast ook het vermogen tot planning en overzicht aan. Spelelementen die een beroep doen op strategie zijn dan niet meer goed te gebruiken. Wat bij Alzheimer patiënten, ongeacht de ernst van de ziekte wel werkt zijn vormen van zintuiglijke stimulatie. Dat komt omdat de somatosensorische cortex heel lang intact blijft. Activiteiten waarbij een competitie-element aanwezig is of een taak die iets uitdagends in zich geeft, kunnen aan patiënten met een mildere vorm van Alzheimer nog wel aangeboden worden. Maar maatwerk is dan wel geboden want ik wil patiënten geen teleurstellingen bezorgen.”
“Wat wel interessant is voor iedereen om te weten, is dat wij gedurende ons leven een buffer opbouwen tegen Alzheimer. Hoe gevarieerder we leven en hoe breder we ons ontwikkelen in allerlei opzichten, hoe groter de buffer wordt die iemand later voor enige tijd tegen Alzheimer beschermt, mocht hij door deze ziekte getroffen worden. De ziekte moet eerst door die buffer heen, tast vervolgens de hippocampus aan, daarna de prefrontale cortex en andere delen van de hersenen. Die volgorde ligt vast, de snelheid is per geval verschillend.”

Bron: Overgenomen van www.deweekkrant.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259