Therapiehond in de Ielânen

10-04-2013

Op donderdag 28 maart is in de Ielânen gestart met de inzet van twee therapiehonden op de pg afdelingen. In acht bijeenkomsten van een uur wordt er therapie gegeven waarbij de honden worden ingezet om communicatie, motoriek en het gevoel van eigenwaarde te stimuleren.

Rommy Baarda en Els Ubbels verzorgen met hun honden Noura en Blijke de therapie op de afdelingen de Terpen en de Greiden. Er zijn al bijzondere resultaten geboekt. Zo komt een cliënt die veelal op bed lag voor de hond wel uit bed, wordt er voortdurend geglimlacht en begint deze zelfs te 'praten'. Een andere cliënt die veel negatief gedrag vertoonde, wordt door de therapie milder.

Zodra de hond en therapeut volleerd zijn, mogen er per toerbeurt familieleden en collega's komen kijken. Het is echter wel belangrijk dat ze tijdens de therapie niet worden gestoord, om deze reden zit de deur tijdens de therapiesessies op slot. 

Bron: Overgenomen van www.plantein.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259