Sfeer- en belevingsplekken in Ielânen officieel geopend

13-03-2013

Op 12 maart zijn de sfeer- en belevingsplekken in de gangen van locatie Ielânen van Plantein officieel en feestelijk geopend.

De openingshandeling bestond uit het verwisselen van een aantal  wintertakken van de grote boom op het Terpen/Greiden plein voor bloesemtakken. Deze officiële handeling werd verricht door een lid van de cliëntenraad, de heer Bob Reek, en een bewoonster.

De sfeer- en belevingsplekken zijn door medewerkers en vrijwilligers van Plantein zelf gecreëerd met het doel dat cliënten er kunnen uitrusten, elkaar kunnen ontmoeten en samen iets kunnen beleven. Tevens zijn het herkenningspunten. Er zijn zes verschillende sfeerhoeken gecreëerd en de gangen geven meer een “straatgevoel” die de 10 woningen en woonafdelingen binnen de locatie Ielânen met elkaar verbindt. Het welzijn van cliënten en bezoekers wordt op deze wijze in positieve zin gestimuleerd.

Met hulp van Bob Reek is het project onder de aandacht gekomen bij een aantal stichtingen, fondsen en diverse relaties. Plantein dankt Forester Nederland, Stichting Zorgsteun Sneek, Stichting Old Burgersweeshuis en een familielid van een bewoner voor de enorme financiële steun om dit project voor de bewoners te kunnen realiseren. Een speciale dank gaat uit naar de firma Donker die een prachtige boom voor het Klinteplein schonk en de vrijwilligers en medewerkers die bij het project betrokken zijn.

Bron: Overgenomen van www.plantein.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259