Overheid draagt 32,5 miljoen euro bij in de strijd tegen dementie

04-04-2013

Het Ministerie van VWS maakt deze kabinetsperiode 32,5 miljoen euro vrij voor de strijd tegen dementie. Dit geld is bestemd voor het Deltaplan Dementie: een publiek-private samenwerking die de explosieve groei van dementie moet  indammen. Minister Schippers en staatsecretaris Van Rijn zetten hiermee als eerste bewindslieden een belangrijke stap vanuit de Nederlandse overheid om het tij te keren nu het nog kan.

Bijdrage overheid krachtig signaal
Alzheimer Nederland, een van de initiatiefnemers van het Deltaplan, is zeer verheugd met de bijdrage van de overheid. Maria van der Hoeven, voorzitter van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland: "De financiële bijdrage van het ministerie van VWS in deze tijd van bezuinigingen is een krachtig signaal, waarmee dementie erkend wordt als een groot maatschappelijk probleem. We moeten gezamenlijk -publiek én privaat- een oplossing vinden. Bovendien getuigt de financiële injectie in wetenschappelijk onderzoek naar dementie van een proactieve lange termijnvisie van het ministerie. De impact van de explosieve groei van het aantal dementiepatiënten is in de toekomst onbetaalbaar en onbeheersbaar voor de maatschappij. Een dam is nodig tegen dementie om het tij te keren nu het nog kan."

Belangrijke eerste stap Deltaplan
Alzheimer Nederland heeft de intentie om het Deltaplan Dementie de komende vier jaren met 12,5 miljoen euro steunen. Broekema-Procházka: "Met de bijdrage van VWS en Alzheimer Nederland is voor de eerste vier jaar 50% van het onderzoeksgeld voor het Deltaplan bij elkaar gebracht. Een belangrijke eerste stap. Om deze ambitie waar te maken is het belangrijk dat meer private partners en particuliere donateurs zich aan het deltaplan gaan verbinden."

Bron: Overgenomen van www.alzheimer-nederland.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259