Ontwikkelingen nieuwbouw Huis en Haard

21-05-2013

Het huidige woonzorgcentrum Huis en Haard aan de Utrechtseweg te Arnhem is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en voldoet inmiddels niet meer aan de eisen van deze tijd en aan sluit derhalve niet meer aan aan de huidige ontwikkelingen in de zorg.

De lichte zorg zoals deze momenteel wordt geleverd neemt af en de zware zorg (incl. verpleging) neemt toe. Daarnaast is de overheid erop gericht de zorg zoveel mogelijk aan huis te leveren. DrieGasthuizenGroep speelt hierop in door vervangende nieuwbouw te plegen voor de locatie Huis en Haard. Dit betekent dat er groepswonen voor mensen met dementie wordt gerealiseerd en woonzorgappartementen voor cliënten met een zorgindicatie die nog zelf de regie over hun leven kunnen voeren.

De vervangende huisvesting voor locatie Huis en Haard aan de Utrechtseweg zal plaatsvinden op de nieuwbouwlocatie Klingelbeek, ca. 300 meter achter Huis en Haard én op de huidige locatie. Op de nieuwbouwlocatie worden de appartementen gerealiseerd in samenwerking met Hendriks Projectontwikkeling. In een later stadium worden op de huidige locatie de groepswoningen gerealiseerd.

Naar verwachting zullen de eerste bouwactiviteiten starten in 2014 op de nieuwbouwlocatie Klingelbeek. Medio 2015 kunnen de eerste bewoners verhuizen naar dit gebouw. Pas daarna zal de nieuwbouw op de huidige locatie Huis en Haard starten.

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259