Onderzoek in 70-plussers biedt nieuw inzicht

19-08-2013

Variatie in bloeddruk risicofactor voor cognitieve achteruitgang en beroerte

Niet de gemiddelde bloeddruk, maar een grotere dan normale variatie in bloeddruk zijn een risicofactor voor verminderd cognitief functioneren (dementie) en beroerte in 70-plussers die al een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Dat schrijven NCHA onderzoekers, waaronder Simon Mooijaart (internist ouderengeneeskunde aan het LUMC) en hun collega's uit Ierland en Schotland 31 juli 2013 in het belangrijke vaktijdschrift British Medical Journal. Hoewel de precieze relatie tussen variabele bloeddruk en deze problemen nog niet is opgehelderd, biedt dit onderzoek perspectieven voor een betere preventie, met als uiteindelijke doel om de kans om dementie te krijgen te verlagen.

Verhoogde bloeddruk is een klassieke risicofactor voor hart- en vaatziekten en daarmee gepaard gaande cogitieve achteruitgang. Maar is dat ook zo in oude mensen? De gemiddelde bloeddruk wordt als risicoschatter minder bruikbaar naarmate men ouder wordt. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt echter dat de variatie in systolische en diastolische bloeddruk, die elke drie maanden werd gemeten, wel een risicofactor is voor cognitieve achteruitgang en beroerte. Het onderzoek werd uitgevoerd in ruim 5400 mensen van gemiddeld 75 jaar die meedoen aan een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van statines (cholesterolverlagers) in de zogenaamde PROSPER-studie.

Wat betreft het verband tussen hoge variabiliteit in bloeddruk en cognitieve achteruitgang biedt het onderzoek een opening: Uit MRI gegevens van de hersenen van de deelnemers blijkt dat er veranderingen zijn in het volume van de hippocampus (hersenstructuur die betrokken is bij geheugentaken), het optreden van kleine infarcten in de hersenschors en kleine cerebrale bloedinkjes.

De resultaten rechtvaardigen verder onderzoek naar behandelingen waarbij de variatie in bloeddruk wordt gereduceerd, om het risico op cognitieve achteruitgang bij het oud worden te verminderen. Het belang daarvan behoeft in het kader van de grote toename in het aantal mensen dat lijdt aan dementie geen nadere toelichting. 

Bron: Overgenomen van www.healthy-aging.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259