Met Huurkorting Willen Ouderen Best Weg Uit Gezinswoning

07-02-2013

De huurmarkt is in beweging te krijgen door ouderen die een grote woning hebben met huurkorting en begeleiding te verleiden tot een verhuizing. Een experiment in acht gemeenten leverde positieve resultaten op.
Ouderen bereid kleiner te wonen
Acht woningcorporaties in vier gebieden experimenteerden in 2011 en 2012 onder begeleiding van Platform31 met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de evaluatie blijkt dat ouderen bereid zijn naar een kleinere woning te verhuizen als het verschil in huurprijs niet te groot is en als de corporatie hen begeleidt bij de verhuizing. Op deze manier komen er grotere eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij.
Huurkorting levert geld op
Per saldo levert de huurkorting de woningcorporaties geld op. Ouderen die al tientallen jaren een gezinswoning huren, betalen relatief weinig huur. Het verschil tussen de feitelijke huurprijs en de maximaal redelijke huurprijs wordt uitgedrukt in een kortingspercentage, legt Marrit van der Schaar van Platform31 uit. ‘Die korting nemen ze mee naar de nieuwe woning. Hun huur wordt dan alsnog vaak iets hoger, maar ze hebben dan wel een beter passende woning.’ De corporatie kan de achtergelaten gezinswoning opknappen en voor de maximaal redelijke huurprijs opnieuw in de markt zetten. Het experiment leverde woningcorporatie Kleurrijk Wonen uit Culemborg 100.000 euro extra huurinkomsten op.
Combinatie met persoonlijke begeleiding
De huurkorting is voor de oudere huurders een belangrijke prikkel, zegt Van der Schaar. ‘Maar het succes zit ook in de combinatie met de extra begeleiding. ‘Soms weten mensen niet hoe ze met Woningnet moeten omgaan, of ze zien ertegenop om alles te regelen. De begeleiding hoeft niet altijd intensief te zijn, maar kan mensen net dat steuntje in de rug geven.’
Grotere doorstroming
Kleurrijk Wonen en de vijf gemeenten waar die corporatie actief is, zijn enthousiast over de resultaten. Ze gaan nog twee jaar door met het project, zegt projectleider André van Giffen. Zijn corporatie wist met het experiment 39 verhuisketens van drie tot soms vijf verhuizingen tot stand te brengen. Normaal stokt de keten gemiddeld na anderhalve verhuizing, door de komst van een starter of woningeigenaar, die geen huurhuis achterlaat. De aanpak vergroot dus duidelijk de doorstroming.
Voorrang op de wachtlijst
Gemeenten gaven graag toestemming voor het experiment en de twee extra projectjaren, zegt Van Giffen. Zij moesten ermee instemmen dat senioren die in aanmerking komen met voorrang een woning krijgen toegewezen. Ze concurreren niet met de ‘echte’ urgentie-verklaringen, zegt Van Giffen. ‘De schrijnende gevallen gaan natuurlijk voor. Maar daarna gaan deze senioren die een gezinswoning achterlaten wel voor op de rest van de wachtlijst.’
Meerdere corporaties
Op dit moment wordt onderzocht of het project samen met andere corporaties kan worden opgepakt, zodat huurders meer keuze hebben en de verhuisketens dwars door corporaties heen lopen. Er zou dan aan het eind van het project een verrekening kunnen plaatsvinden van de extra huurinkomsten.

Bron: Overgenomen van www.binnenlandsbestuur.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259