Dementiezorg thuis omgeven door onzekerheden

08-07-2013

De zorg voor dementiepatiënten thuis is omgeven door knelpunten en risico’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de netwerken van zorg- en welzijnsinstanties rondom demente cliënten. Volgens de Inspectie is de samenwerking van die partijen veelbelovend, maar is er onduidelijkheid over regels en financiering.
Dementiezorg thuis omgeven door onzekerheden

Er zijn in Nederland 85 netwerken voor zorg aan thuiswonende mensen met dementie. Die netwerken bestaan uit zorgverleners en zorginstellingen zoals huisartsen, thuiszorg, GGZ, intramurale ouderenzorg, ziekenhuizen en ook gemeenten, maatschappelijke ondersteuning en vrijwilligersorganisaties. Het is volgens de IGZ onzeker of de netwerken kunnen blijven bestaan. Dit komt onder andere door onduidelijkheid over financiën en regelgeving. De inspectie maakt zich naast de continuïteit van de netwerken ook zorgen over mogelijke verwaarlozing van mensen met dementie zonder sociaal netwerk en over medicatieveiligheid.

Zorgmijders
Een belangrijk ontwikkelpunt is het actief en vroeg signaleren van zorgmijders. Mensen met dementie die geen sociaal netwerk hebben, zijn nog onvoldoende in beeld bij de netwerken. Ook vindt de inspectie het ongewenst dat soms meerdere hulpverleners de rol van casemanager vervullen. Daardoor is het onduidelijk wie, wanneer en op welke wijze deze rol vervult. Verder blijkt dat de zorgplannen nog niet genoeg ontwikkeld zijn en dat er vaak geen actueel medicatieoverzicht in is opgenomen. De inspectie vindt het ongewenst dat de informatie uit de zorgplannen niet bij iedere zorgverlener bekend is. Vooral het onvoldoende actueel houden van het medicatieoverzicht levert risico’s op voor de patiënt.

Verplichte audit
In het rapport roept de Inspectie de netwerken op om ten minste iedere twee jaar hun zorgkwaliteit te laten toetsen door een onafhankelijk auditeur. In de tweede helft van 2014 gaat de IGZ na of de netwerken de gevraagde audits hebben uitgevoerd en tot welke verbeteringen dit heeft geleid. Als blijkt dat de verbeteringen onvoldoende zijn, dan zal de inspectie maatregelen nemen.

Bron: Overgenomen van www.zorgvisie.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259