d’Amandelboom start met scheiden van wonen en zorg

06-09-2013

In de zorgverlening aan ouderen vindt er momenteel een omwenteling plaats, dat zal niemand ontgaan. De overheid heeft besloten dat voor mensen met een lichte zorgvraag, zorg en wonen van elkaar gescheiden worden en heeft daarbij als visie dat het wonen door de burger zelf georganiseerd wordt en de zorg vanuit de WMO betaald wordt. Tot nu toe boden verzorgingshuizen het totaalpakket: wonen met zorg, allebei vanuit de AWBZ. Instellingen staan nu voor de uitdaging om dat gescheiden aan te bieden.

Woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven, onderdeel van Accolade Zorggroep, heeft ook te maken met deze veranderingen. Men is op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden.

“Het gaat ons er om ouderen een plek te kunnen blijven bieden waar men kan wonen in een enigszins beschutte, geclusterde vorm. En in de christelijke leefsfeer die onze locatie kenmerkt. Met zorg dichtbij. Wij willen zorg kunnen blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Daar ligt ons hart”, aldus zorgmanager Emmy Bruinius.

Maatwerk
Vanaf 1 september gaat d’Amandelboom dat doen in het model scheiden van wonen en zorg. “Bewoners worden cliënten die een appartement van ons huren. Ze kunnen serviceproducten afnemen zoals een maaltijd en laagdrempelig deelnemen aan de activiteiten die er worden georganiseerd. Daarnaast kunnen zij, via een extramurale indicatie, de zorg ontvangen die men nodig heeft, geleverd door deskundige en ervaren medewerkers. Deze zorg wordt afgestemd op de werkelijke zorgbehoefte. Soms is dat nog beperkt, maar het is ook mogelijk dat iemand volledig zorgafhankelijk is geworden en veel zorg nodig heeft. d’Amandelboom is in staat om zorg en begeleiding te leveren die past bij de wisselende zorgvraag. Ook als de zorg-of begeleidingsbehoefte zo groot wordt, dat er sprake wordt van verpleeghuiszorg. d’Amandelboom heeft een verpleegafdeling met 17 plaatsen”.

Vertrouwde leefsfeer
Bij alle veranderingen blijft één ding hetzelfde namelijk dat er nog steeds mensen zijn die op zoek zijn naar een plek waar ze prettig en beschut kunnen wonen, in een vertrouwde leefsfeer. En daarnaast alle zorg en begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Eigenlijk lijkt het een beetje op thuiszorg maar dan wel op een beschutte woonplek waar de hele dag medewerkers aanwezig zijn. En waar de juiste zorg op het gewenste moment (ook bij een onverwachte zorg-of ondersteuningsvraag) geleverd kan worden.

Kijkje nemen
Om een beeld te geven van hoe de appartementen er uitzien heeft d’Amandelboom een modelwoning ingericht. De firma’s WelCom careshop en W2 Wonen hebben hiervoor meubels beschikbaar gesteld. Op 11 september 2013 is iedereen welkom om tussen 14.30 en 16.00 uur het appartement te bezichtigen. De avond ervoor is er een informatieavond voor toekomstige bewoners en andere belangstellenden over deze nieuwe mogelijkheid. Wie op een ander moment een kijkje wil komen nemen, kan daarvoor een afspraak maken via de zorgmanager van d’Amandelboom. Voor de bezichtiging op 11 september zijn onder meer de diaconieën van de kerken in de regio uitgenodigd.

Bron: Overgenomen van www.accoladezorggroep.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259