Cliënten met lichte zorgvraag wonen langer thuis

28-09-2012

Cliënten met een lichte zorgvraag blijven per 1 januari 2013 langer thuis wonen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de uitwerking van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten.

De maatregel vloeit voort uit het Begrotingsakkoord 2013 en beoogt dat nieuwe cliënten met een licht zorgzwaartepakket met ingang van 1 januari 2013 de benodigde zorg in hun eigen huis zullen ontvangen.
 
Dure zorg vermijden
Op deze manier blijven mensen langer thuis wonen, leidt de maatregel tot meer zorg in de omgeving en wordt dure zorg in een instelling waar mogelijk vermeden. Bijvoorbeeld ouderen met beginnende somatische beperkingen blijven met goede ondersteuning in hun eigen woning en verhuizen niet naar een instelling.
 
In nauw overleg met de sector
Het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten wordt als volgt aangepakt. Voor de zorgzwaartepakketten VV 1 en VV 2 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg) en voor VG 1 en VG 2 (verstandelijk gehandicaptenzorg) gaat de maatregel per 1 januari 2013 in. Dit is op verzoek van de Tweede Kamer in nauw overleg met de sector besproken.
 
Meer tijd voor kwetsbaardere groepen
Voor de uitwerking van de maatregel voor zorgzwaartepakketten VV 3, GGZ 3 en VG 3 en voor de invoering voor cliënten t/m 22 jaar wordt meer tijd genomen om met betrokken partijen tot een verantwoorde uitvoering te komen. Op deze manier houdt het kabinet rekening met zowel het brede draagvlak voor de maatregel als met de kwetsbaarheid van bepaalde groepen.
 
'Het scheiden van wonen en zorg is een belangrijke stap in het bewaren van goede en betaalbare zorg waar dat het hardste nodig is', aldus staatssecretaris Van Zanten.
 
Bron: 
 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259