CIZ publiceert 'Wie is de cliënt?'

09-04-2013

Nu de toegang tot AWBZ-zorg verandert, wordt inzicht in cliëntgroepen voor meer partijen belangrijk. Met de rapportage Wie is de cliënt? laat het CIZ zien hoe het leven van mensen met AWBZ-zorg er uitziet. Welke zorg krijgen zij, en hoe worden AWBZ-zorg, mantelzorg en zorg uit Wmo en zorgverzekeringswet gecombineerd?

Met deze publicatie wil het CIZ betrokken organisaties inzicht geven in de problemen waarmee mensen te maken hebben en die nu aanleiding zijn voor een AWBZ-indicatie. Met die kennis kunnen gemeenten en zorgverzekeraars hun beleid in de komende jaren vaststellen. Het is zeker niet de bedoeling om hiermee aan te geven op welke zorg mensen recht hebben.

Wie is de cliënt? is opgebouwd uit twintig portretten van mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben. Een cliëntportret is een korte omschrijving van het leven van een persoon of een gezin. Het zou uw buurvrouw of opa kunnen zijn of het kindje van uw beste vrienden. Mensen uit uw eigen omgeving.Het portret schetst een beeld van de problemen en beperkingen waarmee mensen dagelijks worden geconfronteerd.

Bron: Overgenomen van www.ciz.nl

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259