Afschaffen ZZP 3 uitgesteld, risico leegstand in verzorgingshuis blijft

11-10-2012

Actiz is blij met het jaar uitstel voor het afschaffen van zorgzwaartepakket 3 (ZZP 3), maar vraagt zich af of één jaar voldoende is. De gevolgen hiervan zijn groot voor zorgorganisaties en cliënten. Leegstand kan een gevolg zijn. Het huisvesten van studenten in verzorgingshuizen, zoals het ministerie van VWS voorstelde, is volgens ActiZ niet de oplossing.

Voor de lichtste zorg, ZZP 1 en 2 worden vanaf 2013 geen nieuwe indicaties meer gegeven voor zorg met verblijf, dat wil zeggen in een verzorgingshuis. Indicaties voor ZZP 3 zullen vanaf 2014 niet meer gegeven worden aan nieuwe cliënten. Dit is nu ook in de Tweede Kamer goedgekeurd.
Verzorgingshuizen die zich vooral richten op lage ZZP’s zijn bezorgd over het risico van leegstand als er geen instroom van nieuwe cliënten meer is. Deze woningen zijn niet automatisch geschikt voor cliënten die zwaardere zorg nodig hebben, omdat dat vaak gepaard gaat met meer voorzieningen en extra eisen op gebied van veiligheid. Mensen blijven nu al steeds langer thuis wonen, een ontwikkeling die ook ActiZ propageert. Die huizen moeten echter wel geschikt zijn voor mensen die zorg nodig hebben, en dat zijn de huizen vaak niet.

Studentenhuisvesting
Volgens Actiz bagatelliseert de overheid de gevolgen van de plannen voor extramuralisering door bijvoorbeeld te opperen dat de lege woningen in tehuizen kunnen worden opgevuld door studenten. Aan het vinden van alternatieve bestemmingen voor deze panden zitten namelijk nogal wat haken en ogen.
Studenten kunnen niet zomaar tussen ouderen gehuisvest worden in een verzorgingshuis met voorzieningen voor ouderen. Studentenhuisvesting in een verzorgingstehuis is volgens ActiZ pas een optie als een gebouw voor een groot deel of geheel leegstaat. Vervolgens moet de gemeente instemmen met een verandering van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft niet iedere stad behoefte aan studentenwoningen, zegt Actiz.

Vergrijzing
Ook noemt Actiz de leegstand in verzorgingstehuizen tegenstrijdig met de vergrijzingstrend. De groep ouderen - en daarmee de vraag naar zwaardere zorg- stijgt de komende jaren juist. Hiervoor moeten verzorgingshuizen omgebouwd worden tot verpleeghuizen, maar daar moet de politiek ons tijd voor geven, aldus Actiz.

 

 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259