Nieuws en actualiteiten

Hier vindt u een overzicht van actuele onderwerpen rond Zorg plus Wonen en ander relevant nieuws .

 • 'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

  Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege fysieke of geestelijke problemen het recht gekregen op een plek in het verzorgingshuis. De andere helft bestaat uit gezondere ouderen zónder... Lees meer >

 • 'Ouderen en gehandicapten ontzien'

  Het merendeel van de Nederlandse bevolking vindt dat ouderen en gehandicapten bij bezuinigingen in de zorg moeten worden ontzien. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, dat woensdag wordt gepresenteerd tijdens het 13e Clingendael European Health forum in Den Haag. Minder dan 10 procent van de Nederlanders vindt dat er naar die... Lees meer >

 • Ouderen kiezen vaker voor woongroep

  De belangstelling voor alternatieve woonvormen, zoals woongroepen, neemt toe onder ouderen, meldt de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen. In totaal zijn er in Nederland zo'n 200 geregistreerde woongroepen voor senioren. Ook de Nijmeegse 'Projectgroep Andere Woonvormen van Ouderen' ziet een toename. Volgens... Lees meer >

 • Rijkere ouderen maken geld op

  Veel ouderen zijn bezig om hun vermogen op te souperen om te voorkomen dat ze extra moeten bijdragen aan de zorg in een verzorgingshuis. Sinds 1 januari betalen ouderen met spaargeld of een eigen huis meer voor een plek in een verzorgingshuis, dan ouderen die geen eigen vermogen hebben. De ouderenbond ANBO is er niet principieel op... Lees meer >

 • Twee robot zeehonden voor de Flecke

  De Flecke en de Zorgwoningen Plantein aan de Harddraversweg zijn een bijzonder huisdier rijker. Op dinsdag 19 februari heeft teamleider Maaike Sikkema van WoonZorg- en Behandelcentrum Flecke in Joure een PARO ontvangen uit handen van de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Flecke, de heer Siemonsma. Diezelfde dag werd door de Lyons... Lees meer >

 • Rietveld: Extramuralisatie moet langzamer

  SOR is een van de grootste woningcorporaties voor 55-plussers en is actief in de regio Rotterdam en de Hoeksche Waard. Rietveld ziet dat het kabinet flink vaart zet achter het extramuraliseren. Over drie jaar mogen ouderen met zzp 4 (intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) niet meer naar een verzorgings- of verpleeghuis. Dit jaar... Lees meer >

 • Met Huurkorting Willen Ouderen Best Weg Uit Gezinswoning

  De huurmarkt is in beweging te krijgen door ouderen die een grote woning hebben met huurkorting en begeleiding te verleiden tot een verhuizing. Een experiment in acht gemeenten leverde positieve resultaten op. Ouderen bereid kleiner te wonen Acht woningcorporaties in vier gebieden experimenteerden in 2011 en 2012 onder begeleiding... Lees meer >

 • Creatief ondernemen door Talis in Nijmegen

  Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Directeur sterke wijk Joke Abbring vertelt hoe dat is gelukt. ‘We hebben met onze zorgpartner de problemen op een rij gezet en zijn creatief op zoek gegaan naar een... Lees meer >

 • Locatie Ielânen winnaar eerste Veilig Voedsel Award

  Tijdens het Nationaal Congres Veilig Voedsel op donderdag 31 januari zijn de winnaars bekend gemaakt van de eerste Veilig Voedsel awards. WoonZorg- en Behandelcentrum Ielânen in Sneek sleepte de award in de categorie Beste restaurant in de wacht. De Ielânen werd op basis van haar uitstekende score (een 9.7) van de audit van Veilig... Lees meer >

 • DrieGasthuizenGroep Woonzorgcentrum Huis en Haard zestig jaar jong

  Op 28 januari 2013 is het zestig jaar geleden dat woonzorgcentrum Huis en Haard door toenmalig Koningin Juliana werd geopend aan de Utrechtseweg 265 in Arnhem. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers vieren deze verjaardag met een week vol feestelijkheden. De feestweek begint op maandag 28 januari met een officiële opening... Lees meer >

 • Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties

  Het aantal 80-plussers stijgt terwijl het aantal verzorgingshuizen daalt. Door veranderingen in het zorgbeleid van de overheid zal de verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit de komende jaren met ongeveer 40% afnemen. De extramularisering van de zzp's 1 t/m 4 versnelt deze capaciteitsafname. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat de... Lees meer >

 • Verpleegkundigen tegen verplichte zorg thuis voor ZZP 4

  De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, vreest dat er ongelukken gebeuren als 32.000 ouderen met dementie en ruim 10.000 mensen met een verstandelijke beperking in 2016 niet meer in aanmerking komen voor een plaats in een zorginstelling. Volgens woordvoerder Francis Bolle van V&VN kan het schrappen... Lees meer >

 • Verhuizing naar verzorgingshuis geen drama voor ouderen

  Een Nederlands gezegde luidt: Oude bomen moet je niet verplanten. Ouderen beschouwen verhuizen als een stressvolle gebeurtenis en de overheid steunt de wens van ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde huis. Uit onderzoek van Brigitte Bloem blijkt juist dat een verhuizing voor ouderen geen drama is. Ze zag... Lees meer >

 • Zonder vernieuwing in woonruimte en zorg kan oudere niet langer thuis wonen

  Ouderenorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties moeten goed gaan samenwerken om het woningaanbod beter passend te maken voor ouderen. Daarnaast moet er betere ondersteuning thuis georganiseerd worden, desnoods door zorgverzekeraars afgedwongen. Dat is nodig om te voorkomen dat ouderen die niet meer in aanmerking komen voor verblijf... Lees meer >

 • Te weinig seniorenwoningen

  Er is nog steeds een tekort aan geschikte woningen voor ouderen. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en ouderenbond ANBO blijkt dat 56 procent van de gemeenten te weinig huizen heeft voor senioren. Het tekort daalt wel. In 1998 was er een tekort van 170.000 woningen, in 2009 was dat gedaald tot 85.000.... Lees meer >

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »  
 
 

Wellicht ook voor u interessant:

 
259